Úplne nový Tribunal!

Softvér Tribunal sme úplne prepracovali. Teraz je jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší.

Presmerujeme vás na novú stránku softvéru Tribunal.

www.softvertribunal.sk

Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

Aktualizácia 'Január 2019'

O aktualizácii

Januárová aktualizácia prináša rôzne drobné úpravy a vylepšenia na základe podnetov od našich používateľov.

Obsah

 • konfiguráciu viacerých pobočiek kancelárie a priradenie profilov k pobočkám
 • tlačítko Prevziať vykoná prevzatie PDF dokumentu (namiesto jeho otvorenia v novom okne prehliadača)
 • rozdelenie spisov podľa pobočiek
 • prehľadnejšie prepínanie medzi profilmi na úvodnej obrazovke
 • vylepšená konfigurácia profilov v nastaveniach
 • notifikácia pri uložení karty dokumentu; notifikácia sa zobrazí ako správa v kontextovom chate
 • nový filter v kalendári: všetky udalosti, iba moje udalosti, iba udalosti z mojej pobočky a iba udalosti z vybranej pobočky
 • nová premenná {%POBOCKA%} vo vzorci pre automatické generovanie značky spisu
 • nový filter v zozname spisov: pobočka
 • možnosť vkladať formátovaný text do poznámok k judikátom
 • rýchlejšie vystavovanie faktúr, tlačítko 'Vystaviť vyúčtovaciu faktúru hneď'
 • prehľadnejší výkaz činnosti
 • v prehľade odpracovaných hodín pridané zobrazenie stĺpca s popisom činnosti
 • pracovník môže po vybavení svojej lehoty alebo pripomienky sebe vypnúť notifikácie
Tribunal

Najprepracovanejší softvér pre právnikov, advokátske kancelárie a mediátorov.