Úplne nový Tribunal!

Softvér Tribunal sme úplne prepracovali. Teraz je jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší.

Presmerujeme vás na novú stránku softvéru Tribunal.

www.softvertribunal.sk

Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

Aktualizácia 'Marec 2018 GDPR'

O aktualizácii

Aktualizácia Marec 2018 GDPR je tak trochu prelomová, pretože sa jednak nesie v znamení blížiacej sa smernice GDPR (viď Čo je GDPR?) ale zároveň prináša aj veľmi zásadnú aktualizáciu aplikačného jadra softvéru Tribunal, ktorej cieľom je najmä zrýchliť samotný softvér. Tiež sme v nej implementovali nové funkcie, ktoré vyplývajú zo smernice GDPR.

Nové inštalácie bezserverových verzí Tribunal-u už budú obsahovať nové databázové jadro - MariaDB. Dôvodom pre takúto veľkú zmenu je práve kompatibilita s GDPR. Tvorca doteraz používaného databázového jadra MySQL, spoločnosť Oracle, zatiaľ nevydal oficiálne prehlásenie o kompatibilite tohto jadra (v bezplatnej verzii) s GDPR. Naopak, tvorcovia jadra MariaDB toto prehlásenie vydali. Touto akutalizáciou teda robíme softvér Tribunal kompatibilný s databázovým jadrom MariaDB.

UPOZORNENIE: Vzhľadom na veľké technologické zmeny v tejto aktualizácii je potrebné aktualizáciu serverovej verzie vykonať ručne našimi odborníkmi. AK MÁTE SERVEROVÚ VERZIU TRIBUNAL-U, NEINŠTALUJTE AKTUALIZÁCIU SAMI, ALE KONTAKTUJTE NAŠU PODPORU.

Je potrebné používať databázové jadro MariaDB?

Pre dodržanie pravidiel vyplývajúcich z nariadenia GDPR nie je potrebné nahradiť jadro MySQL novým jadrom MariaDB. Alternatívne riešenie môže byť aj kryptovanie diskovej partície, na ktorej máte softvér Tribunal nainštalovaný. Vhodnosť takejto alternatívy konzultujte so svojim správcom IT. Pre maximálnu bezpečnosť údajov v Tribunali odporúčame zaviesť obidve riešenia. V prípade otázok je Vám k dispozícii naša podpora.

UPOZORNENIE: Vzhľadom na veľké technologické zmeny v tejto aktualizácii nie je možné vygenerovať taký aktualizačný balík, ktorý by automaticky nahradil databázové jadro MySQL za jadro MariaDB. Aktualizačný balík bude obsahovať iba nové rýchlejšie aplikačné jadro a nové funkcie. V prípade, že budete mať záujem o náhradu databázového jadra MySQL za MariaDB, konzultujte našu podporu.

Obsah

  • nové rýchlejšie aplikačné jadro
  • kompatibilita s databázovým jadrom MariaDB
  • pseudonymizácia kontaktných údajov
  • skartácia a export spisu
  • vylepšenia a nové funkcie v zozname pohľadávok
  • možnosť vloženia prijatej zálohy pri vystavovaní vyúčtovacej faktúry
Tribunal

Najprepracovanejší softvér pre právnikov, advokátske kancelárie a mediátorov.