Úplne nový Tribunal!

Softvér Tribunal sme úplne prepracovali. Teraz je jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší.

Presmerujeme vás na novú stránku softvéru Tribunal.

www.softvertribunal.sk

Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

GDPR: Spracovanie osobných údajov

V našej spoločnosti kladieme veľký dôraz na bezpečnosť osobných údajov našich klientov a robíme všetko pre to, aby tieto údaje boli uchovávané bezpečne a aby manipulácia s nimi mala presne stanové hranice.

Všetky naše procesy a aktivity, ktoré ľubovoľným spôsobom manipulujú s osobnými údajmi našich klientov, sledujeme a pravidelne vylepšujeme, aby sme minimalizovali riziko úniku týchto údajov.

Aké osobné údaje spracovávame?

Spoločnosť WAI s.r.o, ktorá vyvíja a predáva softvér Tribunal, spracováva osobné údaje od týchto skupín osôb:

 • Osobné údaje klientov, ktorí majú zakúpený softvér Tribunal
 • Osobné údaje potencionálnych klientov, ktorých oslovuje v rámci svojej marketingovej činnosti

Osobné údaje klientov

Spracovávame nasledovné osobné údaje našich klientov:

 • Názov spoločnosti, resp. meno a priezvisko, ak sa jedná o fyzickú osobu
 • Kontaktné údaje ako sú napr. adresa, email alebo telefón
 • Účtovné údaje ako sú napr. IČO, DIČ, IČDPH
 • IP adresy koncových používateľských bodov, v ktorých sa používa softvér Tribunal

Osobné údaje potencionálnych klientov

Spracovávame nasledovné osobné údaje potencionálnych klientov:

 • Názov spoločnosti, resp. meno a priezvisko, ak sa jedná o fyzickú osobu
 • Kontaktné údaje ako sú napr. adresa, email alebo telefón

Ako uchovávame osobné údaje?

Všetky vyššie spomenuté osobné údaje sú uchovávané jedným z nasledovných spôsobov:

 • V zabezpečenom informačnom systéme spoločnosti
 • V pracovných staniciach vybraných zamestnancov, uložené v kryptovanej partícii počítača
 • V listinnej forme v podobe objednávky softvéru Tribunal, uchovávané na bezpečnom mieste v uzamknutej miestnosti

Aké bezpečnostné opatrenia sme zaviedli?

Pre zabezpečenie čo najvyššej bezpečnosti osobných údajov, ktorá sa dá dosiahnuť v rámci našich možností, sme zaviedli nasledovné bezpečnostné opatrenia:

 • Všetky servery, na ktorých sú uložené osobné údaje, pravidelne aktualizujeme a sú zabezpečené bránou firewall
 • Prístup k týmto serverom je možný iba cez zabezpečený protokol HTTPS
 • Všetky osobné údaje uchovávané v listinnej podobe sú umiestnené v zabezpečenej uzamykateľnej miestnosti
 • Všetky pracovné stanice zamestnancov sú zabezpečené antivírusovým programom
 • Všetky pracovné stanice, na ktorých sa nachádzajú osobné údaje klientov, ukladajú tieto údaje na šifrovanú partíciu