Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

Migrácia 30.000 dokumentov zo softvéru Libellus na server v USA

Veľa kancelárií je už naučená pri svojej práci používať niektorý z dostupných softvérov určených pre podporu práce v advokátskej kancelárii. Často sa ale stane, že softvér ostane zastaralý a nerozvíjaný alebo po niekoľkoročnom používaní narazia používatelia na obmedzenia vo funkčnosti.

Podobná situácia nastala aj u nášho klienta, ktorý sa po niekoľkých rokoch rozhodol inovovať softvér a vybral si riešenie Tribunal. Súčasťou dodávky nášho riešenia bola aj migrácia údajov.

Úspešne sa nám podarilo premigrovať takmer 165 klientov, viac ako 1.000 spisov a približne 30.000 dokumentov, všetko spolu o objeme 20 GB dát v rôznych typoch súborov (Word, PDF, XLS, obrázky, .zip a ďalšie). Navyše, všetky dáta boli premigrované na server v Spojených štátoch amerických, kde bol softvér Tribunal nainštalovaný.

Migráciu sme zvládli v rekordne krátkom čase. Už v priebehu 2 dní bolo možné softvér Tribunal plnohodnote používať. Náš klient takto ušetril obrovské množstvo času a úsilia, ktoré by musel vynaložiť, ak by chcel údaje premigrovať ručne.

Zdieľajte novinku na Facebooku:


« Späť na všetky novinky