Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

Ukážky

Videoukážka: Založenie nového spisu
Softvér pre právnikov
Úvodná obrazovka
Evidencia právnych spisov
Zoznam evidovaných spisov
Detailné informácie o právnom spise
Karta spisu
Zoznam spisových dokumentov
Zoznam dokumentov s kartou dokumentu
Kalkulačka trov podľa 655/2004 Z.z
Kalkulačka trov podľa 655/2004 Z.z.
Videoukážka: Zaevidovanie úkonu a výpočet trov podľa par. 655
Úkony, pripomienky a lehoty
Plánovací kalendár
Nahrávanie skenovaných dokumentov
Vyhľadávanie v advokátskej agende
Vyhľadávanie
Detail pohľadávky s kalkulačkou
Detail pohľadávky s kalkulačkou
Detail pohľadávky s kalkulačkou
Odosielanie emailu priamo zo spisu
Videoukážka: Práca s pohľadávkami
Detail pohľadávky s kalkulačkou
Pokladňa
Detail pohľadávky s kalkulačkou
Vyúčtovanie