Úplne nový Tribunal. Tribunal2020.

Softvér Tribunal sme úplne prepracovali. Teraz je jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší.

Presmerujeme vás na novú stránku softvéru Tribunal.

www.softvertribunal.sk

Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

« Späť na 'Ako spravím ... ?'

Ako nahrať do softvéru Tribunal dokument podpísaný elektronickým OP (eID kartou)?

 1. Ak chcete podpisovať PDF dokumenty pomocou svojho nového OP (eID karty), pripravte si nasledovné:

  • Nový elektronický občiansky preukaz (eID kartu).
   Upozornenie: OP musí byť aktivovaný pre generovanie ZEP (zabezpečeného elektronického podpisu)
  • Váš BOK a ZEP PIN, ktoré ste uviedli v žiadosti o vydanie nového OP
  • PDF súbor, ktorý chcete podpísať (momentálne je možné podpisovanie iba súborov typu PDF)
  • Čítačku kariet, ktorú ste obdržali spolu s novým OP
  • Potrebný softvér, t.j.:
   • eID Klient - softvér pre aktiváciu eID karty vo Vašom PC
   • Ovládač pre čítačku kariet
    Súčasťou tohto ovládača je aj ovládač pre samotnú eID kartu (čítačka a eID karta majú svoj vlastný ovládač)
    Ak používate OS Windows, skontrolujte si, či máte 64-bitovú alebo 32-bitovú verziu, podľa tohto návodu: https://support.microsoft.com/sk-sk/kb/827218
    Ak napr. používate 64-bitový Windows 7, tento súbor sa bude volať IDBridge_CT30_64bit.msi.
   • Inštalačný balík aplikácie pre generovanie ZEP
    Súčasťou tohto balíka sú dva dôležité programy:
    • D.Signer - Aplikácia na generovanie ZEP
    • DViewer - Aplikácia na prezeranie podpísaných PDF dokumentov (súbory s príponou .xzep)
    Tento súbor sa bude volať DSignerXAdES.zip.
   • Aplikáciu pre podpisovanie PDF dokumentov - XZep Signer
    Túto aplikáciu nie je potrebné inštalovať, stačí ju rozbaliť na ľubovoľné miesto a hneď použiť.
    Táto aplikácia vytvára súbory s príponou .xzep.
    Tento súbor sa bude volať XZep Signer.zip
   Všetko je to aj s návodmi dostupné na stiahnutie na adrese ministerstva vnútra :
   https://eidas.minv.sk/TCTokenService/download
   Na obrázku sú zobrazené všetky spomínané softvéry.

 2. NEPRIPÁJAJTE EŠTE ČÍTAČKU KARIET DO VÁŠHO PC (do USB konektora) ! Toto môžte spraviť až po nainštalovaní ovládačov.

 3. Nainštalujte ovládače pre čítačku kariet (pre istotu: čítačka ešte stále NESMIE byť pripojená k Vášmu PC).

 4. Spustite inštaláciu eID_klient.msi. Nainštalujú sa Vám dva programy:

  • eID klient - slúži na odblokovanie karty (pri používaní programu zadávate Váš BOK)
  • propagátor certifikátov - do Vášho počítača nahráva certifikáty potrebné pre vygenerovanie ZEP (pri používaní programu zadávate Váš ZEP PIN)
  Poznámka: nemusíte mať aktivované automatické spúšťanie týchto programov. Oba sa aktivujú automaticky v momente podpisovania PDF súboru.

 5. Rozbaľte súbor DSignerXAdES.zip.

 6. Nainštalujte si aplikáciu D.Signer - inštalačný balík sa nachádza v adresári 02_DSigner (hľadajte tam, kde ste rozbalili DSignerXAdES.zip).
  Táto aplikácia obsahuje knižnice, ktoré umožňujú vygenerovať ZEP. Neobsahuje však používateľské prostredie, v ktorom si volíte PDF súbor na podpisovanie.

  Nainštalujte si aplikáciu DViewer - inštalačný balík sa nachádza v adresári 04_DViewer (hľadajte tam, kde ste rozbalili DSignerXAdES.zip).
  Táto aplikácia slúži na prezeranie podpísaných PDF súborov, t.j. na prezeranie súborov s príponou .xzep.

  Na ľubovoľné miesto si rozbaľte aplikáciu XZep Signer. Túto aplikáciu nie je potrebné inštalovať. Aplikácia umožní vybrať požadovaný PDF súbor a vykonať jeho podpis.

 7. Pripojte čítačku kariet k Vášmu PC. Ak budete vyzvaní na zadanie BOK, zadajte ho. Máte 5 pokusov. Odporúčame Vám, aby ste si ponechali náhodné zobrazenie numerickej klávesnice.

 8. Teraz máte pripravené všetko potrebné k tomu, aby ste mohli podpísať Váš PDF súbor. Čiže:

  • Spustite XZep Signer, vyberte na disku požadovaný PDF súbor a stlačte Ďalej.
  • Zobrazia sa Vám informácie o spôsobe podpisovania. Stlačte Podpísať.
  • Zobrazí sa Vám okno s náhľadom PDF dokumentu a s informáciou, že dokument NIE JE podpísaný
  • Stlačte opäť Podpísať
  • Vyberte certifikát SVK eID ACA (je možné, že budete musieť odznačiť filter, podrobne čítajte pokyny na obrazovke)
  • Stlačte OK
  • Zadajte Váš BOK (ak ste to už nevykonali v kroku 9) a Váš ZEP PIN.
  • Zobrazí sa Vám opäť okno s náhľadom PDF dokumentu, ale už s informáciou, že dokument JE podpísaný
  • Stlačte OK
  • Zobrazí sa Vám informácia o úspešnom podpísaní dokumentu. Teraz môžte podpísaný dokument uložiť do svojho PC
  • Stlačte Uložiť a uložte dokument

 9. Ak ste sa dostali úspešne až sem, máte už k dispozícii súbor s príponou .xzep.
  Otvorte si ho v aplikácii DViewer (ak ju máte správne nainštalovanú, malo by stačiť iba dvojkliknúť na súbor).
  Takto si môžte overiť, či podpis prebehol v poriadku.

 10. Už zostáva iba nahrať súbor do Tribunal-u. Postupujte rovnako, ako keby ste nahrávali hocijaký iný súbor.


« Späť na 'Ako spravím ... ?'


Nenašli ste, čo hľadáte? Napíšte nám alebo zavolajte a my Vám poradíme.