Úplne nový Tribunal. Tribunal2020.

Softvér Tribunal sme úplne prepracovali. Teraz je jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší.

Presmerujeme vás na novú stránku softvéru Tribunal.

www.softvertribunal.sk

Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

« Späť na 'Ako spravím ... ?'

Ako vystavím faktúru za nesporové práce? (práce na úlohach s hodinovou sadzbou)

 1. Proces vyúčtovania až po vystavenie faktúry má niekoľko krokov:
  1. označiť klienta, spis a úlohu (resp. viac úloh), ktoré sa má účtovať
  2. "zaúčtovať", t.j. "pripraviť k fakturácii"
  3. vystaviť faktúru (tento krok sa vykonáva v module Faktúry)

  Postupujte nasledovne:

  Otvorte si vyúčtovaciu obrazovku pre nesporovú agendu, t.j. v module Spisy kliknite na ikonku "Vyúčtovanie" a následne vľavo zvoľte záložku "Nesporová agenda".

 2. Ak sa Vám neukážu žiadne spisy/úlohy na vyúčtovanie, zvoľte iný interval dátumov. V našom príklade použijeme voľbu "Všetko".

 3. Vyberte jeden alebo viac spisov (ale iba za jedného klienta). Držaním klávesy "CTRL" a označovaním spisov postupne vyberiete viac spisov. Kliknutím na meno klienta sa Vám označia jeho všetky spisy. K takto vybraným spisom sa Vám zobrazí tzv. rozpis účtovania.

  V tomto rozpise sú podrobne uvedené nasledovné údaje:
  - odpracované hodiny na jednotlivých úlohách + odhadovaná náročnosť
  - hodinová sadzba
  - suma iných súvisiacich výdavkov spojených s realizáciou úlohy
  - celková hodnota úlohy (čiže ODPRACOVANE * SADZBA + VYDAVKY)
  - suma doteraz účtovaná (ak už úloha bola čiastočne účtovaná v minulosti, zobrazuje sa modrou farbou)
  - suma, ktorá sa má účtovať (čiže HODNOTA - UZ_UCTOVANE)

  TIP: Venujte chvíľku času štúdiu tejto obrazovky, pretože sú v nej použité všetky údaje, ktoré vplývajú na výšku účtovanej sumy.

 4. Úlohy môžte v rozpise ľubovoľne označovať alebo odznačovať. Pri každom označení/odznačení sa prepočíta celková suma na účtovanie. V našom príklade sme odznačili poslednú z troch úloh.

  V tomto kroku je taktiež možné nastaviť, ktoré úlohy sa nemajú účtovať (ak ide napr. o reklamáciu alebo o pro-bono aktivitu). K tomu slúžia tlačítka "Označené neúčtovať" / "Označené účtovať" v pravej časti obrazovky.

 5. Keď máte označené všetky úlohy, ktoré chcete účtovať, tak je potrebné tieto úlohy zaúčtovať, t.j. pripraviť fakturácii. Máte dve možnosti:

  - Zaúčtovať podľa spisov
  Táto možnosť vytvorí pre každý spis jednu položku faktúry a do nej vloží sumy všetkých úloh daného spisu.
  - Zaúčtovať podľa úloh
  Táto možnosť vytvorí pre každú úlohu jednu položku faktúry.

  V našom príklade sme použili možnosť "Zaúčtovať podľa spisov".

 6. Zobrazila sa nám obrazovka, kde môžme pomenovať jednotlivé položky faktúry a zároveň máme k dispozícii náhľad rozpisu účtovania. Tento rozpis bude priložený ako príloha k faktúre.

  Po finálnej kontrole a pomenovaní položiek faktúry stlačte tlačítko "Zaúčtovať (pripraviť k fakturácii)". Po stlačení sa vykoná samotné zaúčtovanie a z rozpisu účtovania nám takto zaúčtované úlohy zmiznú.

 7. Pokračujte v module Faktúry a následne do obrazovky "Stav účtu", kde budete môcť v prípade potreby ešte raz upraviť účtovanú sumu a následne vystaviť faktúru.

 8. V našom príklade vidíme, že klientovi BAUMLIEKO s.r.o do stavu účtu pribudli dve položky v hodnote 1342,00 EUR a 948,64 EUR. Pre vystavenie faktúry už stačí iba označiť tieto položky a stlačiť "Vystaviť faktúru".

  Ak potrebujete tieto položky ešte finálne upraviť, t.j. napr. zmeniť názov alebo dať zľavu, kliknite na ikonku ceruzky pri konkrétnej položke.

 9. Takto vyzerá vystavená faktúra aj s vloženým naskenovaným podpisom. Faktúra sa vygeneruje aj vo formáte PDF, ktorý môžte zaslať klientovi alebo účtovníčke.

 10. Pre náročnejších klientov ponúkame aj možnosť naprogramovania vlastného dizajnu faktúry alebo export faktúr do účtovníctva.


« Späť na 'Ako spravím ... ?'


Nenašli ste, čo hľadáte? Napíšte nám alebo zavolajte a my Vám poradíme.