Úplne nový Tribunal. Tribunal2020.

Softvér Tribunal sme úplne prepracovali. Teraz je jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší.

Presmerujeme vás na novú stránku softvéru Tribunal.

www.softvertribunal.sk

Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

« Späť na 'Ako spravím ... ?'

Ako fungujú pouzívateľské oprávnenia ?

 1. Existujú dva druhy používateľských oprávnení a štyri skupiny používateľov. Máme používateľské oprávnenia pre pridávanie nových záznamov (1) a pre existujúce záznamy (2). Používatelia sú majiteľ kancelárie, advokát, koncipient a praktikant.

 2. Pridávanie nových záznamov sa týka advokátov (1), koncipientov (2) a praktikantov (3), nakoľko majiteľ kancelárie nemá žiadne obmedzenia. Nastavujeme dva stavy "Môže pridávať" alebo "Nemôže pridávať". V uvedenom príklade advokáti môžu pridávať klientov, spisy, dokumenty, úlohy a udalosti do kalendára, koncipienti tiež okrem pridávania klientov a praktikanti môžu pridávať dokumenty (skenovať).

 3. Pre existujúce záznamy platí niekoľko pravidiel (1), ku ktorým doplňujeme nasledujúce vysvetlenia. Celý systém je postavený na tom, že každý záznam (karta klienta, karta spisu, karta dokumentu, karta úlohy) má prideleného zodpovedného a skupinu, kam patrí. Na to, čo je povolené robiť s danou kartou, sa porovná úroveň karty s úrovňou používateľa. Stavy oprávnení sú tri, "Upravovať", "Čítať" a "Skryť" .
  Prvé dve pravidlá znamenajú, že majiteľ môže všetko a praktikant nič, iba to, čo sa mu explicitne pridelí.
  Tretie pravidlo sa týka zodpovedných za daný záznam, alebo kartu a ich nadriadených. Pri vyhodnocovaní, čo je možné so záznamom vykonávať, sa porovnáva pridelený zodpovedný záznamu (t.j. či je prihlásený používateľ zodpovedný za daný záznam) a skupina, do ktorej záznam patrí (t.j. či je prihlásený používateľ vo vyššej skupine, ako daný záznam. Tu sa všeobecne predpokladá, že môžu upravovať(prvý stĺpec).
  Jediná zmysluplná výnimka je, ked majiteľ kancelárie potrebuje niečo riešiť exluzívne a zakáže všetkým prístup (prvý stĺpec). Ak je splnená podmienka podľa prvého stlpca, ďalej sa nepozerá (2).
  Štvrté pravidlo je pre tých, ktorí nie sú za záznam zodpovední, ani nie sú ich nadriadení, ale sú v rovnakej skupine ako záznam (aplikuje sa druhý stlpec)(3). Tu sú väčšinou zadelené advokátske, alebo kocipientské spisy, dokumenty, ... Ak používateľ ani nie je v rovnakej skupine ako daný záznam, aplikuje sa tretí stĺpec (4).
  V zvolenom príklade sú nastavenia urobené tak, aby majiteľ mohol všetko, advokát môže všetko, okrem úpravy klientov, ktorých má pridelených majiteľ.
  Koncipient môže všetko do úrovne skupiny koncipienti a všetko, čo má pridelené ako zodpovedný. Nevidí klientov, ktorí majú úroveň majiteľa, alebo advokáta. Spisy, dokumenty, úlohy a kalendár nadriadených môže iba čítať.
  Praktikant môže všetko do úrovne praktikanti a všetko, čo má pridelené ako zodpovedný. Nevidí klientov, ani spisy (toto je nastavené fixne). Dokumenty, úlohy a kalendár nadriadených môže iba čítať.
  Zástupcovi je obmedzené zapisovanie do kariet klientov, inak môže to na čo bol oprávnený zastupovaný(5).


« Späť na 'Ako spravím ... ?'


Nenašli ste, čo hľadáte? Napíšte nám alebo zavolajte a my Vám poradíme.