Úplne nový Tribunal. Tribunal2020.

Softvér Tribunal sme úplne prepracovali. Teraz je jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší.

Presmerujeme vás na novú stránku softvéru Tribunal.

www.softvertribunal.sk

Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

« Späť na 'Ako spravím ... ?'

Ako vyzerá nová karta spisu ?

 1. Nová karta spisunadpis (1), zložený z názvu klienta (2) a spisovej značky (3). Pod ňou sa nachádza pole kde sa zadáva meritum (4). Tieto údaje sa zobrazujú na karte spisu neustále. Pod meritom sa nachádzajú detaily spisu na jednotlivých záložkách medzi ktorými sa môžeme prepínať. Prvou záložku sú "Účastníci" (6). Zastupovaného účastníka zaklikneme a on sa zvýrazní. Zvolíme jeho rolu (7), vyberieme ho podľa názvu (8), vyplníme poznámku (9). Môžeme nahliadnuť do jeho karty (10) a v prípade potreby ho odstrániť zo zoznamu účastníkov (11) (červené "x"). Novovytvorený spis nemusí mať žiadnych účastníkov. Tlačítkom "plus" ich do spisu vkladáme z už existujúcich kariet kontaktov. Ak taká karta neexistuje, musíme ju založiť (18).
  Vpravo sa nachadzajú údaje o zodpovednom pracovníkovi za spis (12), druhu spisu (13), stave spisu (14), skupinových oprávneniach k spisu (15) a štatistika spisu (16).
  V rohu je počítadlo odpracovaného času od otvorenia karty (17).

 2. Na záložke "Značky" (1) môže mať spis pridelené značky, vydané úradmi. Zvolíme druh značky z výberu (2), zadáme jej obsah (3) (vlastný text značky), môžeme zadať vydavateľa (4). Značky podľa potreby do spisu pridávame (5), alebo z neho odstraňujeme (6)(červené "x").

 3. Na záložke "Podrobnosti" (1) môžeme zadať IČS(2), ktoré vieme využiť na vyhľadávanie rozhodnutí a pojednávaní na portáli Otvorené súdy (3). Môžeme zvoliť druh zastupovania (4), súd na ktorom sa spis nachádza (5). Zmeny súdu sa zobrazuju pod sebou.
  Ak je spis podradený inému spisu, zadáme spisovú značku tohoto nadradeného spisu, ak už ale má sám podradené iné spisy, tak je to indikované a voľbu neponúka (7).
  Môžeme zadať petit (8), hodnotu veci (9) aj v cudzej mene s prepočtom na euro (10). Podielovú a paušálnu odmenu (11).

 4. V záložke "Dokumenty" (1) evidujeme dokumenty "Došlej pošty" (2), teda prílohy majlov a skeny a "Vytvorené"(3) dokumenty, ktorých pôvodcami je naša kancelária. Vieme ich priamo generovať (4) zo šablón s údajmi, ktoré sú relevantné k danému spisu. V prípade nadstavby vidíme dokumenty v priečinku (5). Celkový počet dokumentov evidovaných na karte spisu je v štatistike (6).

 5. V záložke "Komunikácia" môžeme odoslať email zo spisu všetkým kontaktom účastníkov a klienta. Tlačítko "Prehľad" zobrazí prehľad emailovej komunikácie spisu. Tlačítkom "Začať rozhovor" zahájime kontextový rozhovor k spisu s ostatnými používateľmi. (Z kontextu si vedia otvoriť tú istú kartu spisu na ktorej sme).

 6. V záložke "Kalendár"(1) sa zobrazujú udalosti spisu. Môžeme vkladať "Lehoty kancelárie"(2), "Lehoty protistrany"(3), "Pripomienky"(4) a "Pojednávania"(5).
  Kalendárové pohľady"Rok"(6) (ročná agenda), "Mesiac"(7), "Týždeň"(8), "Deň"(9) a "Rozvrh"(10) (mesačná agenda)


« Späť na 'Ako spravím ... ?'


Nenašli ste, čo hľadáte? Napíšte nám alebo zavolajte a my Vám poradíme.