Úplne nový Tribunal!

Softvér Tribunal sme úplne prepracovali. Teraz je jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší.

Presmerujeme vás na novú stránku softvéru Tribunal.

www.softvertribunal.sk

Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

Aktualizácia 'Júl 2015'

O aktualizácii

Aktualizácia z júla 2015 je zameraná na vylepšenie používateľského prostredia najmä pri práci s dokumentami a spismi. Dopĺňa tiež nové funkcie ako napr. tlač spisového obalu alebo nové údaje do karty kontaktu.

Obsah

 • tlač spisového obalu
 • nové údaje v karte kontaktu: registrácia na súde a deň zápisu
 • prepracovanejšia agenda kontaktných osôb
 • rozpočtové skupiny pre lepšiu evidenciu príjmov
 • prehľadnejší zoznam spisov a dokumentov s filtrovaním
 • pohodlné priraďovanie prijatých emailových príloh k jednotlivým spisom
 • priraďovanie zodpovednej osoby k spisu a identifikačné číslo spisu s prepojením na www.otvorenesudy.sk
 • prepracované filtre dokumentov
 • agenda súdnych dokumentov
 • interaktívna diskusia k spisu
 • doplnený § 13 ods. 1 písm. d) a f) do kalkulačky trov
 • pohľadávky doplnené o odmeny
 • karta kontaktu doplnená o nové údaje (kontaktné osoby, bankové spojenia)

Ukážky

Videoukážka: Práca s novou kartou spisu
Videoukážka: Nové možnosti filtrovania spisov
Rozšírený filter spisov
Náhľad na spis v novom zozname spisov
Nová karta spisu - stručná
Nová karta spisu - podrobnosti
Karta kontaktu doplnená o nové údaje
Doplnená kalkulačka tarifných odmien
Nové možnosti filtrovania dokumentov
Novinka: rozpočtové skupiny pri fakturácii
Tribunal

Najprepracovanejší softvér pre právnikov, advokátske kancelárie a mediátorov.