Výhody virtuálneho servera


Prevádzka softvéru Tribunal vo virtuálnom serveri je jedna z možností jeho prevádzky. Je to niečo medzi prevádzkou v cloude (viď výhody cloudu pre samostatných advokátov) a prevádzkou na vlastnom serveri v kancelárii.

Čo je to virtuálny server?

Aby sme vysvetlili pojem virtuálny server, treba najprv spomenúť, že dnešné technológie umožňujú rozdeliť jeden fyzický server na ľubovoľné množstvo menších serverov - tzv. virtuálnych serverov. Server je teda 'virtuálny' preto, lebo ide iba o 'rezervovanie' výkonu celého servera pre konkrétny účel - napríklad prevádzku softvéru Tribunal.

Aký je rozdiel medzi cloudom a virtuálnym serverom?

Cloud je priestor, ktorý si vzájomne zdieľajú viacerí používatelia. V prípade softvéru Tribunal ide teda o viacero advokátov alebo kancelárií. Naproti tomu virtuálny server je priestor určený iba pre Vás - iba pre jedného advokáta alebo kanceláriu.

Z pohľadu umiestnenia údajov, ich bezpečnosti a spôsobu ich prenosu je princíp rovnaký v oboch prípadoch.

Porovnanie možností prevádzky

Pre lepšie porovnanie možností prevádzky si prečítajte tabuľku nižšie.

Cloud
Čo je to?
Virtuálny server Vlastný server v kancelárii
Starostlivosť o server
Úplne bez starostí. Podľa zvoleného virtuálneho servera. Starostlivosť zabezpečuje vlastný IT administrátor.
Bezpečnosť
Úplne bez starostí. Serverový priestor je zdieľaný aj s dátami iných používateľov. Maximálna možná ochrana pred fyzickým odcudzením. Úroveň bezpečnosti je daná parametrami inštalácie servera a úrovňou zabezpečenia pripojenia. Serverový priestor je vyhradený iba pre Vaše dáta. Maximálna možná ochrana pred fyzickým odcudzením. Úroveň bezpečnosti je daná parametrami inštalácie servera a úrovňou zabezpečenia pripojenia. Serverový priestor je vyhradený iba pre Vaše dáta.
Pre minimalizáciu vzniku bezpečnostných rizík si prosím prečítajte Pravidlá bezpečného používania softvéru Tribunal.
Dostupnosť
Dostupnosť je závislá od kvality internetového pripojenia koncového používateľa. Dostupnosť je závislá od kvality internetového pripojenia koncového používateľa. Pri práci v kancelárii nedochádza k výpadkom. Pri práci mimo kancelárie je dostupnosť závislá od kvality internetového pripojenia ako v kancelárii, tak aj u koncového používateľa.
Rýchlosť
Rovnaká rýchlosť pri práci v kancelárii aj mimo nej. Môže kolísať podľa vyťaženia servera. Výkon servera je zdieľaný aj s ostatnými používateľmi. Rovnaká rýchlosť pri práci v kancelárii aj mimo nej. Výkon servera je vyhradený iba pre Vás. Dobrá voľba, ak často pracujete mimo kancelárie. Najvyššia možná rýchlosť pri práci v kancelárii, najnižšia rýchlosť pri práci mimo nej. Výkon servera je vyhradený iba pre Vás.
Rýchlosť závisí aj od výkonu servera, na ktorom je softvér Tribunal prevádzkovaný.
Cena
Najlacnejšia varianta. Prevádzka servera sa neúčtuje. Obmedzená funkcia práce s dokumentami. Cena závisí od zvolenej varianty - Server Basic alebo Server Profi. K dispozícii plná funkčnosť bez obmedzení. Platí sa mesačný poplatok prevádzkovateľovi servera. Cena závisí od zvolenej varianty - Server Basic alebo Server Profi. K dispozícii plná funkčnosť bez obmedzení. Potrebná jednorazová investícia pre nákup servera.
Pre podrobnosti o cenách a funkciách si prezrite Cenník.