Prihlásiť sa

Porovnanie virtuálneho a vlastného servera

Čo je to virtuálny server?

Aby sme vysvetlili pojem virtuálny server, treba najprv spomenúť, že dnešné technológie umožňujú rozdeliť jeden fyzický server na ľubovoľné množstvo menších serverov - tzv. virtuálnych serverov. Server je teda 'virtuálny' preto, lebo ide iba o 'rezervovanie' výkonu celého servera pre konkrétny účel - napríklad prevádzku softvéru Tribunal. Virtuálny server zväčša nevlastníte, ale si ho prenajímate.

Porovnanie možností prevádzky

Virtuálny server Vlastný server v kancelárii
Starostlivosť o server
Podľa zvoleného virtuálneho servera. Starostlivosť zabezpečuje vlastný IT administrátor.
Bezpečnosť
Úroveň bezpečnosti je daná parametrami inštalácie servera a úrovňou zabezpečenia pripojenia. Serverový priestor je vyhradený iba pre Vaše dáta. Maximálna možná ochrana pred fyzickým odcudzením. Úroveň bezpečnosti je daná parametrami inštalácie servera a úrovňou zabezpečenia pripojenia. Serverový priestor je vyhradený iba pre Vaše dáta.
Pre minimalizáciu vzniku bezpečnostných rizík si prosím prečítajte Pravidlá bezpečného používania softvéru Tribunal.
Dostupnosť
Dostupnosť je závislá od kvality internetového pripojenia koncového používateľa. Pri práci v kancelárii nedochádza k výpadkom. Pri práci mimo kancelárie je dostupnosť závislá od kvality internetového pripojenia ako v kancelárii, tak aj u koncového používateľa.
Rýchlosť
Rovnaká rýchlosť pri práci v kancelárii aj mimo nej. Výkon servera je vyhradený iba pre Vás. Dobrá voľba, ak často pracujete mimo kancelárie. Najvyššia možná rýchlosť pri práci v kancelárii, najnižšia rýchlosť pri práci mimo nej. Výkon servera je vyhradený iba pre Vás.
Rýchlosť závisí aj od výkonu servera, na ktorom je softvér Tribunal prevádzkovaný.
Cena
Platí sa mesačný poplatok prevádzkovateľovi servera. Potrebná jednorazová investícia pre nákup servera.
Pre podrobnosti o cenách a funkciách si prezrite Cenník.