Úplne nový Tribunal!

Softvér Tribunal sme úplne prepracovali. Teraz je jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší.

Presmerujeme vás na novú stránku softvéru Tribunal.

www.softvertribunal.sk

Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

Centrum právnej pomoci - kalkulačka

Základná sadzba (§14a)
§14a Tarifná odmena advokáta za zastupovanie v občianskom konaní a iné úkony právnej služby

Paušálna sadzba 130 € podľa §14a ods. 1
Paušálna sadzba 200 € podľa §14a ods. 2a
Paušálna sadzba 130 € podľa §14a ods. 2b
Paušálna sadzba 150 € podľa §14a ods. 2c
Paušálna sadzba 200 € podľa §14a ods. 2d
Paušálna sadzba 160 € podľa §14a ods. 4
Paušálna sadzba 130 € podľa §14a ods. 5
Paušálna sadzba 15 € podľa §14a ods. 6
Paušálna sadzba 50 € podľa §14b ods. 1
Paušálna sadzba 100 € podľa §14a ods. 5
Zvýšenie alebo zníženie tarifnej odmeny (§14b)
nepoužiť §14b ods. 3

§14b Úkony právnej služby v občianskom konaní a iné úkony právnej služby

zvýšenie o 20 % podľa §14b ods. 3
zvýšenie o 1 až 100% podľa §14b ods. 2   %
zníženie o 50% podľa §14b ods. 6
Vypočítaná odmena

(Vypočítaná odmena nezahŕňa sumu DPH aktuálnu k dátumu úkonu)
Tribunal

Najprepracovanejší softvér pre právnikov, advokátske kancelárie a mediátorov.

Vyskúšajte softvér Tribunal zdarma na 30 dní. Je to úplne nezáväzné.

Vyskúšať na 30 dní zdarma