Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

Pre advokátske kancelárie

Funkcie

Softvér Tribunal pre advokátske kancelárie obsahuje nasledovné funkcie:

Sporová agenda

 • Agenda spisov
 • Spisové značky súdu, kancelárie a iné značky
 • Spisový archív
 • Pohodlné vyhľadávanie
 • Prijatá a odoslaná pošta
 • Uzamykanie dokumentov (pri vzájomnej spolupráci na jednom dokumente)
 • História spisu
 • Lehoty a pripomienky
 • Úkony a služobné cesty
 • Účtovanie právnych služieb - paušálne aj jednorazové
 • NOVINKA Prepojenie spisov s emailovou komunikáciou v kancelárii

Kalkulačky

 • Kalkulačka na výpočet trov právneho zastúpenia (odmena advokátovi) podľa zákona 655/2004 Z.z.
 • Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania, ak je známa hodnota pohľadávky, prvý deň omeškania a výška ročnej úrokovej sadzby.
 • Kalkulačka na výpočet výšky súdnych poplatkov podľa zákona 71/1992 Z.z.
 • Kalkulačka na výpočet výšky náhrady za služobnú cestu.

Nesporová agenda

 • Evidencia rozpracovaných úloh
 • Stopky (počítanie odpracovaného času)
 • Účtovanie na základe hodinovej sadzby
 • Prehľad odpracovaných hodín

Možnosti prevádzky

Softvér Tribunal je možné prevádzkovať na vlastnom serveri alebo v dátovom centre.

Na vlastnom serveri

Prevádzka na vlastnom serveri znamená, že softvér Tribunal je nainštalovaný na fyzickom serveri, ktorý sa nachádza v priestoroch advokátskej kancelárie.

Výhody riešenia:

 • najrýchlejšia možná odozva softvéru pri použití z kancelárie
 • pri práci z kancelárie nie je potrebné internetové pripojenie

Nevýhody riešenia:

 • pomalá odozva pri použití z miest mimo kancelárie (z domu, z auta, na služobnej ceste)
 • ak nie je k dispozícii internetové pripojenie, nie je možné softvér používať z miest mimo kancelárie
 • fyzické zabezpečenie servera proti krádeži si vyžaduje veľké investície
 • server musí byť zabezpečený voči výpadkom elektrického prúdu
 • spravidla je potrebné mať k dispozícii externého IT administrátora
 • vysoké vstupné investície

V dátovom centre

Prevádzka v dátovom centre znamená, že softvér Tribunal je nainštalovaný na virtuálnom serveri, ktorý sa nachádza v priestoroch zabezpečeného dátového centra spolu so stovkami alebo tisíckami ďalších sererov.

Výhody riešenia:

 • stabilná odozva pri práci z kancelárie alebo aj z miest mimo kancelárie
 • vysoká dostupnosť servera bez starostí
 • fyzická odcudziteľnosť servera takmer nemožná
 • prevádzkovateľ servera zabezpečuje zálohy dát
 • mesačná platba - nie sú potrebné vysoké vstupné investície

Nevýhody riešenia:

 • potrebné internetové pripojenie

Prevádzkové požiadavky a bezpečnosť údajov

Pre prístup k softvéru Tribunal postačuje internetový prehliadač. Softvér Tribunal môže byť použitý vo všetkých bežne používaných operačných systémoch (Windows, Mac OS, Linux). V prípade, že je sofvér Tribunal prevádzkovaný v dátovom centre, je potrebné aj internetové pripojenie.

Bezpečnosť údajov pri prenose zo servera do Vášho počítača je zabezpečená podobne ako u mnohých finančných alebo verejných inštitúcií - šifrovaným protokolom so šifrou o sile 256 bitov.

Bezpečnosť uloženia údajov na serveri je daná úrovňou zabezpečenia pri inštalácii servera. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.