Úplne nový Tribunal!

Softvér Tribunal sme úplne prepracovali. Teraz je jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší.

Presmerujeme vás na novú stránku softvéru Tribunal.

www.softvertribunal.sk

Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

Pre advokátske kancelárie

Funkcie

Softvér Tribunal pre advokátske kancelárie obsahuje nasledovné funkcie:

Sporová agenda

 • Agenda spisov
 • Spisové značky súdu, kancelárie a iné značky
 • Spisový archív
 • Pohodlné vyhľadávanie
 • Prijatá a odoslaná pošta
 • Uzamykanie dokumentov (pri vzájomnej spolupráci na jednom dokumente)
 • História spisu
 • Lehoty a pripomienky
 • Úkony a služobné cesty
 • Účtovanie právnych služieb - paušálne aj jednorazové
 • NOVINKA Prepojenie spisov s emailovou komunikáciou v kancelárii

Kalkulačky

 • Kalkulačka na výpočet trov právneho zastúpenia (odmena advokátovi) podľa zákona 655/2004 Z.z.
 • Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania, ak je známa hodnota pohľadávky, prvý deň omeškania a výška ročnej úrokovej sadzby.
 • Kalkulačka na výpočet výšky súdnych poplatkov podľa zákona 71/1992 Z.z.
 • Kalkulačka na výpočet výšky náhrady za služobnú cestu.

Nesporová agenda

 • Evidencia rozpracovaných úloh
 • Stopky (počítanie odpracovaného času)
 • Účtovanie na základe hodinovej sadzby
 • Prehľad odpracovaných hodín

Možnosti prevádzky

Softvér Tribunal je možné prevádzkovať na vlastnom serveri alebo v dátovom centre.

Na vlastnom serveri

Prevádzka na vlastnom serveri znamená, že softvér Tribunal je nainštalovaný na fyzickom serveri, ktorý sa nachádza v priestoroch advokátskej kancelárie.

Výhody riešenia:

 • najrýchlejšia možná odozva softvéru pri použití z kancelárie
 • pri práci z kancelárie nie je potrebné internetové pripojenie

Nevýhody riešenia:

 • pomalá odozva pri použití z miest mimo kancelárie (z domu, z auta, na služobnej ceste)
 • ak nie je k dispozícii internetové pripojenie, nie je možné softvér používať z miest mimo kancelárie
 • fyzické zabezpečenie servera proti krádeži si vyžaduje veľké investície
 • server musí byť zabezpečený voči výpadkom elektrického prúdu
 • spravidla je potrebné mať k dispozícii externého IT administrátora
 • vysoké vstupné investície

V dátovom centre

Prevádzka v dátovom centre znamená, že softvér Tribunal je nainštalovaný na virtuálnom serveri, ktorý sa nachádza v priestoroch zabezpečeného dátového centra spolu so stovkami alebo tisíckami ďalších sererov.

Výhody riešenia:

 • stabilná odozva pri práci z kancelárie alebo aj z miest mimo kancelárie
 • vysoká dostupnosť servera bez starostí
 • fyzická odcudziteľnosť servera takmer nemožná
 • prevádzkovateľ servera zabezpečuje zálohy dát
 • mesačná platba - nie sú potrebné vysoké vstupné investície

Nevýhody riešenia:

 • potrebné internetové pripojenie

Prevádzkové požiadavky a bezpečnosť údajov

Pre prístup k softvéru Tribunal postačuje internetový prehliadač. Softvér Tribunal môže byť použitý vo všetkých bežne používaných operačných systémoch (Windows, Mac OS, Linux). V prípade, že je sofvér Tribunal prevádzkovaný v dátovom centre, je potrebné aj internetové pripojenie.

Bezpečnosť údajov pri prenose zo servera do Vášho počítača je zabezpečená podobne ako u mnohých finančných alebo verejných inštitúcií - šifrovaným protokolom so šifrou o sile 256 bitov.

Bezpečnosť uloženia údajov na serveri je daná úrovňou zabezpečenia pri inštalácii servera. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.