Úplne nový Tribunal!

Softvér Tribunal sme úplne prepracovali. Teraz je jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší.

Presmerujeme vás na novú stránku softvéru Tribunal.

www.softvertribunal.sk

Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

Zálohovanie

Možností zálohovania dát uložených v softvéri Tribunal je veľa. Medzi najčastejšie patria:

  • automatizovaný zálohovací skript, ktorý denne zálohuje všetky dáta
  • denná záloha celého virtuálneho servera

Ako funguje zálohovací skript?

Zálohovací skript každý deň vytvára .zip balíčky obsahujúce všetky dáta uložené v softvéri Tribunal, vrátane všetkých dokumentov. V základnej verzii ukladá tieto dáta priamo na server Tribunal, do oddeleného priečinku.

Následne môže byť na vyžiadanie skript doplnený o nasledovné funkcionality:

  • kopírovanie záloh na externé úložisko (napr. NAS úložisko)
  • emailová notifikácia s prehľadom každej vytvorenej zálohy (veľkosť súborov, chybové hlášky)
  • emailová notifikácia v prípade, ak pri generovaní zálohy vznikne chyba

Simulovaná obnova zo zálohy

Mať zálohovaný softvér Tribunal považujeme viac-menej za 'povinnosť'. Dbajte na to, aby vaše zálohy boli pravidelné a boli bezchybné. A prajeme vám, aby ste ich nikdy nemuseli použiť. Avšak ich dôležitosť najviac oceníte práve vtedy, keď ich potrebovať budete...

Preto ponúkame službu s názvom 'Simulovaná obnova zo zálohy', ktorej cieľom je preveriť funkčnosť záloh. Povedané ľudskou rečou, po simulovanej obnove vieme zodpovedať otázku

Dokážem z mojich záloh rekonštruovať plne funkčný softvér Tribunal?

Táto služba nie je povinná, je odporúčaná. Po každej simulovanej obnove budete v kľude zaspávať, že vaše dáta sú v poriadku.

Ako prebieha simulovaná obnova?

Pri simulovanej obnove postupujeme nasledovne:

  1. priamo na vašom serveri vytvoríme testovaciu inštaláciu softvéru Tribunal
  2. do tejto inštalácie vložíme dáta z poslednej zálohy
  3. sprístupníme ju vám, aby ste si mohli sám otestovať, či takto rekonštruovaný softvér funguje správne
  4. po vašom potvrdení funkčnosti záloh celú testovaciu inštaláciu vymažeme
  5. na konci vám zašleme potvrdenie o vykonaní simulovanej obnovy aj s jej výsledkom

Celá operácia prebieha nezávisle od produkčnej inštalácie, t.j. počas celej operácie môžte bez prerušenia pracovať ďalej.

Všetky dáta použité pri simulovanej obnove ostávajú na vašom serveri, t.j. nekopírujú sa na žiadne iné úložisko.