Úplne nový Tribunal!

Softvér Tribunal sme úplne prepracovali. Teraz je jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší.

Presmerujeme vás na novú stránku softvéru Tribunal.

www.softvertribunal.sk

Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

Aktualizácia 'Júl 2016'

O aktualizácii

V júlovej aktualizácii sme sa zamerali na niektoré nové funkcie, ktorými sme softvér Tribunal viac prispôsobili novým zmenám spôsobených zánikom Občianskeho súdneho poriadku a jeho nahradením Civilným sporovým poriadkom, Správnym súdnym poriadkom a Civilným mimosporovým poriadkom. Obsahuje ale aj veľa vylepšení pri fakturácii, práci s dokumentami úlohami atď.

Obsah

 • Možnosť evidovať úlohu a vytvorené dokumenty tlačítkami zoznamu spisov
 • Možnosť triedenia dokumentov podľa dátumu prijatia, vystavenia alebo vybavenia
 • Možnosť triedenia úloh podľa odpracovaných hodín
 • Filter úloh bez odpracovaných hodín
 • Uzavreté úlohy nemajú tlačítko „Uzavrieť“ a na karte úlohy je nadpis „Uzavretá“ na takúto úlohu je možné pridať komentár
 • Riadok žurnálu začína ikonou, nasledovanou dátumom udalosti
 • Do žurnálu pribudlo založenie úloh
 • Vylepšené chatovacie okno (spúšťanie chatu klávesovou skratkou Shift+C)
 • Prehľadnejšie vytvorenie položky do faktúry vo vyúčtovaní
 • Kompletný redizajn faktúr, vrátane evidencie úhrad, zmenené nastavenia
 • Fakturácia pod viacerými hlavičkami
 • Na karte spisu pribudli tlačítka „Vytvoriť nový dokument“ a „Pridať úlohu“
 • Voľba súdu podľa kauzálnej príslušnosti
 • Zrozumiteľnejšie otvorenie karty navrhovateľa alebo odporcu zo spisu (nahradená zelená šípka textom)
 • Na karte spisu „Emailová Komunikácia“ premenovaná na „Komunikácia“ a presunulo sa sem tlačítko „Začať rozhovor“
 • V služobných cestách pribudla možnosť evidovať cestu v prospech viacerých klientov
 • Opravené zaokrúhľovanie ukazuje dve desatinné miesta
 • Opravené zobrazenie klienta (fyzickej osoby), v ponukách úloh a na zoznamoch, vo vyúčtovaní sa zobrazuje priezvisko FO
 • Kategórie spisov doplnené o „Civilné“, „Správne“, „Mediačné spotrebiteľské“ a „Mediačné nespotrebiteľské“

Ako spravím... (Používateľská príručka)

Pripravili sme pre vás aj niekoľko užitočných návodov, ako využívať nové funkcie z tejto aktualizácie.

Ako zaevidujem čiastočnú úhradu faktúry?
Čo sa stane, ak je úhrada vyššia ako nedoplatok ?

Ak chcete, môžte si pozrieť aj celú príručku.

Ukážky

Nová fakturácia
Karta spisu s novými tlačítkami
Doplnené kategórie spisov
Doplnený zoznam dokumentov
Položka faktúry jednotlivo pridaná
Výber kauzálne príslušného súdu
Vylepšené chatovacie okno
Tribunal

Najprepracovanejší softvér pre právnikov, advokátske kancelárie a mediátorov.