Úplne nový Tribunal!

Softvér Tribunal sme úplne prepracovali. Teraz je jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší.

Presmerujeme vás na novú stránku softvéru Tribunal.

www.softvertribunal.sk

Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

Aktualizácia 'Marec 2015'

O aktualizácii

Marcová aktualizácia prináša obrovskú nádielku nových funkcií a je svojim spôsobom prelomová. Bola zameraná najmä na vytvorenie dvoch úplne nových funkčností a to:

 1. evidenciu pohľadávok s automatizovaným generovaním predžalobných výziev a
 2. pokladničnú knihu a knihu došlej a odoslanej pošty.

Ostatné zmeny sa väčšinou týkajú vylepšenia a zjednodušenia práce v už existujúcich funkciách, najmä pri práci s dokumentami.

Obsah

 • NOVÁ FUNKCIA evidencia pohľadávok s automatizovaným generovaním predžalobných výziev, k pohľadávke sa eviduje aj príslušenstvo a prípadná zmluvná pokuta
 • NOVÁ FUNKCIA pokladničná kniha, kniha došlej a odoslanej pošty
 • zjednodušená práca pri nastavovaní individuálnych sadzieb v sporovej aj nesporovej agende klienta
 • nové údaje v detaile evidovaného dokumentu (spôsob doručenia, dôvod nedoručenia, adresa prijímateľa, dátum doručenia a ďalšie...)
 • prepracovaná karta dokumentu
 • jednoduchšie uzamykanie dokumentu ako nástroj pre zabránenie konfliktov pri vytváraní dokumentu, bezpečné sťahovanie dokumentov adresátom
 • prehľadnejší zoznam klientov
 • prehľadnejšie účtovanie sporovej a nesporovej agendy
 • zobrazovanie miestne príslušných súdov podľa adresy strán spisu
 • zjednotenie sporovej a nesporovej agendy do karty spisu
 • podrobný výkaz práce
 • možnosť nastavovania koeficientov pre výpočet trov právneho zastúpenia
 • rozdelenie lehôt na lehoty kancelárie a lehoty protistrany
 • rozdelenie účtovania úkonov na trovy kancelárie a trovy konania, možnosť naplánovania úkonov (nezobrazujú sa v vyúčtovaní)
 • prehľadnejšie okno na výber šablóny pri generovaní dokumentu zo šablóny

Ukážky

Videoukážka: Práca s pohľadávkami
Videoukážka: Práca s pokladňou
Detail pohľadávky s kalkulačkou
Karta kontaktu
Kniha došle a odoslanej pošty
Odosielanie emailu zo spisu
Pokladňa
Preľhad klientov
Sadzby k spisu
Úloha bez sadzby
Úloha k spisu
Vyúčtovanie
Zoznam pohľadávok
Tribunal

Najprepracovanejší softvér pre právnikov, advokátske kancelárie a mediátorov.