Úplne nový Tribunal!

Softvér Tribunal sme úplne prepracovali. Teraz je jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší.

Presmerujeme vás na novú stránku softvéru Tribunal.

www.softvertribunal.sk

Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

Aktualizácia 'September 2014'

O aktualizácii

V tejto aktualizácii sme sa sústredili na množstvo drobných vylepšení, ktorých cieľom je sprehľadniť prácu s adresárom kontaktov a so sporovou agendou. Ide zväčša o malé vylepšenia na rôznych miestach a v rôznych funkciách softvéru Tribunal.

Obsah

 • prepojenie na Register organizácií štatistického úradu
 • rozdielne ikony pre odoslané a prijaté dokumenty
 • evidencia dátumu doručenia u odoslanej pošty
 • evidencia vybavenia došlej pošty
 • farebné odlíšenie lehôt protistrany a kancelárie
 • aktívne linky v žurnáli spisu
 • tlač a export trov konania
 • explicitné uvedenie straty času v vyčíslení trov konania
 • komunikácia s prihlásenými používateľmi z karty kontaktu
 • farebné vyznačenie kategórií kontaktu na karte spisu
 • indikátor pripomienky a lehoty k nahrávanému dokumentu
 • farebná indikácia čísla verzie dokumentu zmeneného za posledných 48 hodín
 • indikácia zmeny spisu niekým iným od posledného otvorenia
 • odstránenie drobných chýb a ďalšie vylepšenia
Tribunal

Najprepracovanejší softvér pre právnikov, advokátske kancelárie a mediátorov.