Úplne nový Tribunal!

Softvér Tribunal sme úplne prepracovali. Teraz je jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší.

Presmerujeme vás na novú stránku softvéru Tribunal.

www.softvertribunal.sk

Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

Aktualizácia 'Vianoce 2014'

O aktualizácii

Vianočná aktualizácia priniesla množstvo nových funkcií a vylepšení. Tešíme sa z toho, že sme opäť aj vďaka vám posunuli softvér Tribunal na vyššiu úroveň a to jednak z pohľadu použiteľnosti ako aj z pohľadu množstva funkcií.

Aktualizácia je zameraná na zlepšenie a zjednodušenie práce s dokumentami. Pribudli funkcie na odosielanie dokumentov, zjednodušila sa tímová práca na jednotlivých dokumentoch, dokumenty je možné generovať zo šablón. Pribudli nové údaje o dokumentoch, aby sa tak spresnila ich evidencia. Zároveň vznikla prvá verzia modulu pre sledovanie výkonu rozhodnutia.

Obsah

 • nový, úplne prepracovaný prehľad klientov vo forme abecedných záložiek s náhľadom
 • nový, úplne prepracovaný prehľad naplánovaných činností (všetkých, pre klienta alebo na spis)
 • odosielanie dokumentov emailom
 • bezpečné prevzatie dokumentu pomocou chráneného odkazu a časového zámku
 • generovanie dokumentov zo šablóny
 • vylepšená funkcia spiacich spisov
 • nové údaje: spôsob a fyzická adresa doručenia dokumentu, druh dokumentu výberom z voľby
 • evidencia poštovného
 • zjednodušené nahrávanie dokumentov
 • dizajnové úpravy v karte spisu - zvýraznené najdôležitejšie údaje
 • jednoduchšie a intuitívnejšie nastavovanie dátumu v lehotách a pripomienkach
 • možnosť rozdelenia trov na trovy konania a trovy kancelárie
 • náhrada hotovostných výdavkov
 • automatické číslovanie spisov (značka spisu)
 • nová funkcia: výkon rozhodnutia a vymáhanie pohľadávok (momentálne ešte ako vývojová verzia)
 • nový údaj: fyzické umiestnenie papierovej verzie spisu s editovateľným číselníkom umiestnení

PF 2015

Touto aktualizáciou by sme vám zároveň chceli popriať príjemné prežitie Vianočných sviatkov a veľa osobných aj profesionálnych úspechov v novom roku 2015!


Tribunal

Najprepracovanejší softvér pre právnikov, advokátske kancelárie a mediátorov.