Softvér pre právnikov a mediátorov

Tribunal je unikátne softvérové riešenie určené pre samostatných advokátov alebo advokátske kancelárie. Hlavným cieľom Tribunal-u je urýchliť a sprehľadniť papierovú agendu každého právnika alebo koncipienta. Môžete ho používať aj priamo v súdnej sieni.

Vitajte.

“Práca so sporovou agendou je vďaka softvéru Tribunal naozaj jednoduchá a rýchla. Tribunal je navyše kombinovateľný aj so softvérom na tímovu spoluprácu, Manitoo.” Mgr. Ing. Rastislav Keller, advokát Bratislava, www.kpl.sk


Softvér pre advokátske kancelárie

Softvér Tribunal je špeciálne navrhnutý pre právnikov, advokátov, právne oddelenia alebo mediátorov. Dlhodobý vývoj prebiehajúci v úzkom spojení s praxou priniesol softvér, ktorý ponúka najširšie množstvo funkcií pre vedenie právnej alebo advokátskej agendy. A navyše - softvér Tribunal môžte vyskúšať úplne zdarma a bez záväzkov.

Funkcie právnej agendy

Adresár kontaktov

Navrhovatelia, odporcovia, protistrany, svedkovia, prokurátori, znalcovia... Všetko v jednom adresári. Možnosť farebného označovania kontaktov.

Zdieľaný kalendár

Pripomienky, lehoty, úkony, služobné cesty, osobné a iné vlastné kalendáre. Možnosť zdieľania medzi spolupracovníkmi.

Diskusie a interný rozhovor

Bezpečný interný rozhovor štýlu "chat" - bez strachu, že Vás niekto sleduje alebo odpočúva.

Účtovanie a fakturácia

Stav účtu klienta, účtovanie právnych úkonov alebo iných služieb, vystavovanie faktúr, sledovanie úhrady.

Spisy

Dokonalá agenda právnych spisov s jednoduchým a rýchlym vyhľadávaním, archiváciou spisov, časovou osou udalostí a sledovaním stavu spisu.

Úkony a služobné cesty

Evidencia vykonaných právnych úkonov a služobných ciest. Účtovanie odmeny podľa výpočtového základu. Sledovanie potrebných lehôt v kalendári.

Lehoty a pripomienky

Prepracovaný a prehľadný kalendár zákonných lehôt a vlastných pripomienok. Rôzne pohľady pre zvýšenie prehľadnosti.

Právne kalkulačky

Výpočet trov právneho zastúpenia (obchodné aj trestné), výpočet úrokov z omeškania, výpočet výšky súdnych poplatkov.

Nesporová agenda

Dokonalá agenda činností nesúvisiacich so súdnymi konaniami. Účtovanie podľa odpracovaných hodín alebo podľa dohody.

Výkaz práce - stopky

Časovač odpracovaných hodín - stopky s možnosťou okamžitého vykázania vykonanej činnosti na zvolenú úlohu a následnej fakturácie.

Dokumenty

Správa spisových dokumentov, prijatá a odoslaná pošta, doručenky, uzamykanie dokumentov a správa verzií.

Emailová komunikácia

Indexovanie emailovej komunikácie medzi Vašimi klientami a zamestnancami. Automatické priraďovanie emailov k spisom.

Pokročilé nastavovanie právomoci

Niekoľko úrovní právomocí pre možnosť nastavenia viditeľnosti agendy jednotlivými zamestnancami.

Vystavovanie faktúr z viacerých pobočiek

Možnosť vystavovať faktúry na viac osôb - užitočné pri medzinárodných kanceláriách.

Mobilný prístup cez zabepečené pripojenie

Plne funkčné na tabletoch a smartfónoch. Možnosť používania z domu alebo služobnej cesty.


Za malý mesačný poplatok.

Cena softvéru Tribunal je naozaj výhodná. Nepotrebujete žiadne veľké vstupné investície, v rámci mesačného poplatku môžte získať úplne všetko.

Softvér Tribunal je prvé softvérové riešenie na slovenskom trhu určené pre advokátske kancelárie, ktoré umožňuje mesačný prenájom licencie a je možné ho plnohodnotne prevádzkovať aj na prenajatých virtuálnych serveroch.


Na vlastnom serveri alebo prenajatom virtuálnom serveri

Ak nechcete mať starosti s prevádzkou hardvérového vybavenia, obráťte sa na nás. Softvér Tribunal Vám vieme dodať v rôznych kombináciách:

  • na vlastnom zakúpenom serveri so službou aktívneho monitoringu
  • na prenajatom virtuálnom serveri s vlastným, bezpečne oddeleným, diskovým priestorom


Všetky inštalácie je možné zabezpečiť prídavnými bezpečnostnými riešeniami, ktoré zvyšujú ochranu vašich údajov.