Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas, ide najmä o informácie o nových aktualizáciách.
Prihlásiť sa

Najprepracovanejší softvér pre právnikov

Tribunal je unikátne softvérové riešenie určené pre samostatných advokátov alebo advokátske kancelárie. Hlavným cieľom Tribunal-u je urýchliť a sprehľadniť papierovú agendu každého právnika alebo koncipienta. Môžete ho používať aj priamo v súdnej sieni.

Vitajte.

“Softvér Tribunal dokáže veľmi účinne pomôcť pri spracovávaní sporovej agendy a plánovaní práce. Obsahuje aj kalendár dôležitých termínov a lehôt.” Mgr. Peter Rybánsky, koncipient Nitra


Softvér pre advokátske kancelárie

Softvér Tribunal je špeciálne navrhnutý pre právnikov, advokátov, právne oddelenia alebo mediátorov. Dlhodobý vývoj prebiehajúci v úzkom spojení s praxou priniesol softvér, ktorý ponúka najširšie množstvo funkcií pre vedenie právnej alebo advokátskej agendy. A navyše - softvér Tribunal môžte vyskúšať úplne zdarma a bez záväzkov.

Funkcie právnej agendy

Adresár kontaktov

Navrhovatelia, odporcovia, protistrany, svedkovia, prokurátori, znalcovia... Všetko v jednom adresári. Možnosť farebného označovania kontaktov.

Zdieľaný kalendár

Pripomienky, lehoty, úkony, služobné cesty, osobné a iné vlastné kalendáre. Možnosť zdieľania medzi spolupracovníkmi.

Diskusie a interný rozhovor

Bezpečný interný rozhovor štýlu "chat" - bez strachu, že Vás niekto sleduje alebo odpočúva.

Kvalifikovaný elektronický podpis

Podpisovanie dokumentov v akomkoľvek formáte v zmysle zákona 305/2013 Z.z., vrátane časovej pečiatky.

Zaručená konverzia

Zaručená konverzia dokumentu z listinnej do elektronickej podoby v zmysle zákona 305/2013 Z.z.

Spisy

Dokonalá agenda právnych spisov s jednoduchým a rýchlym vyhľadávaním, archiváciou spisov, časovou osou udalostí a sledovaním stavu spisu.

Dokumenty

Správa spisových dokumentov, prijatá a odoslaná pošta, doručenky, uzamykanie dokumentov a správa verzií.

Úlohy a nesporová agenda

Dokonalá agenda činností nesúvisiacich so súdnymi konaniami. Účtovanie podľa odpracovaných hodín alebo podľa dohody.

Výkaz práce - stopky

Časovač odpracovaných hodín - stopky s možnosťou okamžitého vykázania vykonanej činnosti na zvolenú úlohu a následnej fakturácie.

Úkony a služobné cesty

Evidencia vykonaných právnych úkonov a služobných ciest. Účtovanie odmeny podľa výpočtového základu. Sledovanie potrebných lehôt v kalendári.

Lehoty a pripomienky

Prepracovaný a prehľadný kalendár zákonných lehôt a vlastných pripomienok. Rôzne pohľady pre zvýšenie prehľadnosti.

Prispôsobenie

Vďaka tzv. miniaplikáciám si viete softvér Tribunal dokonale prispôsobiť svojim potrebám. Viac o miniaplikáciách

Účtovanie a fakturácia

Stav účtu klienta, účtovanie právnych úkonov alebo iných služieb, vystavovanie faktúr, sledovanie úhrady.

Právne kalkulačky

Výpočet trov právneho zastúpenia (obchodné aj trestné), výpočet úrokov z omeškania, výpočet výšky súdnych poplatkov.

Emailová komunikácia

Indexovanie emailovej komunikácie medzi Vašimi klientami a zamestnancami. Automatické priraďovanie emailov k spisom.

Pokročilé nastavovanie právomocí

Niekoľko úrovní právomocí pre možnosť nastavenia viditeľnosti agendy jednotlivými zamestnancami.

Vystavovanie faktúr z viacerých pobočiek

Možnosť vystavovať faktúry na viac osôb - užitočné pri medzinárodných kanceláriách.

Príjemné používateľské prostredie

Tribunal sa naučíte ovládať rýchlo vďaka príjemnému a intuitívnemu používateľskému rozhraniu.

Obchodný vestník

Priamo v spise sa vám každý deň zobrazia relevantné záznamy z Obchodného vestníka.

Zastupovanie

Vďaka podrobnej evidencii zástupcov lepšie zacielite osobnú zodpovednosť vašich pracovníkov.

Verzia pre mobilné telefóny

Plne funkčné na tabletoch a smartfónoch. Možnosť používania z domu alebo služobnej cesty.


Za malý mesačný poplatok

Cena softvéru Tribunal je naozaj výhodná. Nepotrebujete žiadne veľké vstupné investície, v rámci mesačného poplatku môžte získať úplne všetko.

Softvér Tribunal je prvé softvérové riešenie na slovenskom trhu určené pre advokátske kancelárie, ktoré umožňuje mesačný prenájom licencie a je možné ho plnohodnotne prevádzkovať aj na prenajatých virtuálnych serveroch.


Na vlastnom serveri alebo prenajatom virtuálnom serveri

Ak nechcete mať starosti s prevádzkou hardvérového vybavenia, obráťte sa na nás. Softvér Tribunal Vám vieme dodať v rôznych kombináciách:

  • na vlastnom zakúpenom serveri so službou aktívneho monitoringu
  • na prenajatom virtuálnom serveri s vlastným, bezpečne oddeleným, diskovým priestorom


Všetky inštalácie je možné zabezpečiť prídavnými bezpečnostnými riešeniami, ktoré zvyšujú ochranu vašich údajov.