Softvér pre právnikov a mediátorov

Tribunal je unikátne softvérové riešenie určené pre samostatných advokátov alebo advokátske kancelárie. Hlavným cieľom Tribunal-u je urýchliť a sprehľadniť papierovú agendu každého právnika alebo koncipienta. Môžete ho používať aj priamo v súdnej sieni.

Vitajte.

“Používateľské prostredie softvéru Tribunal je veľmi dobre prepracované a poskytuje pohodlnú prácu najmä so sporovou agendou, evidenciou skenovaných dokumentov a kalendárom lehôt.” Vladimír Troják, LL.M, právnik Inštitút pre právo a informatiku, Hanover, Nemecko


Softvér pre advokátske kancelárie

Softvér Tribunal je špeciálne navrhnutý pre právnikov, advokátov, právne oddelenia alebo mediátorov. Dlhodobý vývoj prebiehajúci v úzkom spojení s praxou priniesol softvér, ktorý ponúka najširšie množstvo funkcií pre vedenie právnej alebo advokátskej agendy. A navyše - softvér Tribunal môžte vyskúšať úplne zdarma a bez záväzkov.

Funkcie právnej agendy

Adresár kontaktov

Navrhovatelia, odporcovia, protistrany, svedkovia, prokurátori, znalcovia... Všetko v jednom adresári. Možnosť farebného označovania kontaktov.

Zdieľaný kalendár

Pripomienky, lehoty, úkony, služobné cesty, osobné a iné vlastné kalendáre. Možnosť zdieľania medzi spolupracovníkmi.

Diskusie a interný rozhovor

Bezpečný interný rozhovor štýlu "chat" - bez strachu, že Vás niekto sleduje alebo odpočúva.

Účtovanie a fakturácia

Stav účtu klienta, účtovanie právnych úkonov alebo iných služieb, vystavovanie faktúr, sledovanie úhrady.

Spisy

Dokonalá agenda právnych spisov s jednoduchým a rýchlym vyhľadávaním, archiváciou spisov, časovou osou udalostí a sledovaním stavu spisu.

Úkony a služobné cesty

Evidencia vykonaných právnych úkonov a služobných ciest. Účtovanie odmeny podľa výpočtového základu. Sledovanie potrebných lehôt v kalendári.

Lehoty a pripomienky

Prepracovaný a prehľadný kalendár zákonných lehôt a vlastných pripomienok. Rôzne pohľady pre zvýšenie prehľadnosti.

Právne kalkulačky

Výpočet trov právneho zastúpenia (obchodné aj trestné), výpočet úrokov z omeškania, výpočet výšky súdnych poplatkov.

Nesporová agenda

Dokonalá agenda činností nesúvisiacich so súdnymi konaniami. Účtovanie podľa odpracovaných hodín alebo podľa dohody.

Výkaz práce - stopky

Časovač odpracovaných hodín - stopky s možnosťou okamžitého vykázania vykonanej činnosti na zvolenú úlohu a následnej fakturácie.

Dokumenty

Správa spisových dokumentov, prijatá a odoslaná pošta, doručenky, uzamykanie dokumentov a správa verzií.

Emailová komunikácia

Indexovanie emailovej komunikácie medzi Vašimi klientami a zamestnancami. Automatické priraďovanie emailov k spisom.

Pokročilé nastavovanie právomoci

Niekoľko úrovní právomocí pre možnosť nastavenia viditeľnosti agendy jednotlivými zamestnancami.

Vystavovanie faktúr z viacerých pobočiek

Možnosť vystavovať faktúry na viac osôb - užitočné pri medzinárodných kanceláriách.

Mobilný prístup cez zabepečené pripojenie

Plne funkčné na tabletoch a smartfónoch. Možnosť používania z domu alebo služobnej cesty.


Za malý mesačný poplatok.

Cena softvéru Tribunal je naozaj výhodná. Nepotrebujete žiadne veľké vstupné investície, v rámci mesačného poplatku môžte získať úplne všetko.

Softvér Tribunal je prvé softvérové riešenie na slovenskom trhu určené pre advokátske kancelárie, ktoré umožňuje mesačný prenájom licencie a je možné ho plnohodnotne prevádzkovať aj na prenajatých virtuálnych serveroch.


Na vlastnom serveri alebo prenajatom virtuálnom serveri

Ak nechcete mať starosti s prevádzkou hardvérového vybavenia, obráťte sa na nás. Softvér Tribunal Vám vieme dodať v rôznych kombináciách:

  • na vlastnom zakúpenom serveri so službou aktívneho monitoringu
  • na prenajatom virtuálnom serveri s vlastným, bezpečne oddeleným, diskovým priestorom


Všetky inštalácie je možné zabezpečiť prídavnými bezpečnostnými riešeniami, ktoré zvyšujú ochranu vašich údajov.