Úplne nový Tribunal!

Softvér Tribunal sme úplne prepracovali. Teraz je jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší.

Presmerujeme vás na novú stránku softvéru Tribunal.

www.softvertribunal.sk

Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

GDPR: Právo na prenositeľnosť

Právo na prenositelnosť, ktoré GDPR po novom zavádza, je v podstate rozšíreným právom na prístupu a môže byť uplatnené za splnenia dvoch podmienok, ktoré musia nastať súčasne: 1. spracovanie je založené na súhlase občana alebo zmluvne a 2. je vykonávané automatizovaným spôsobom.

V prípade automatizovaného spracovania osobných údajov, ktoré je založené na udelenom súhlase alebo na zmluve, má osoba právo na tzv. prenositelnost týchto údajov. To spočíva v povinnosti správcu poskytnúť nositeľovi údajov všectky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte.

Uplatnením tohoto práva získáva osoba väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má taktiež možnosť ich v takto získanej podobe poskytnúť inému správcovi.

Ako softvér Tribunal implementuje toto právo?

V softvéri Tribunal je možné:

  • exportovať kontaktné údaje priamo z karty kontaktu
  • exportovať celý spis