Úplne nový Tribunal!

Softvér Tribunal sme úplne prepracovali. Teraz je jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší.

Presmerujeme vás na novú stránku softvéru Tribunal.

www.softvertribunal.sk

Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

GDPR: Šifrovanie údajov v databáze

Šifrovanie údajov v databáze je technológia, ktorá umožňuje uchovávané údaje šifrovať bezpečným kľúčom tak, aby pri úniku týchto údajov nevzniklo riziko ich priameho zneužitia alebo sa toto riziko podstatne minimalizovalo. Možnosti, ako túto technológiu uviesť do praxe je viacero, najčastejšie sa však využívajú dve nasledovné možnosti:

  • šifrovanie celej partície pevného disku, na ktorom sú údaje uchovávané alebo zálohované
  • šifrovanie iba tej časti disku, v ktorej sú údaje uchovávané alebo zálohované

Ako softvér Tribunal implementuje toto nariadenie?

Softvér Tribunal samotné šifrovanie údajov nedokáže realizovať. K plnohodnotnej implementácii tohto nariadenia je potrebné softvér Tribunal prevádzkovať na takom serveri alebo počítači (v prípade bezserverovej verzie), kde sú vyššie uvedené technológie už aplikované.

Softvér Tribunal uchováva svoje údaje na dvoch miestach:

  • v SQL databáze uchováva všetky údaje okrem obsahu samotných dokumentov, ktoré sú do Tribunalu nahraté
  • v určenom adresári uchováva fyzické súbory - dokumenty, ktoré sú do Tribunalu nahraté

Pre šifrovanie údajov uchovávaných v SQL databáze je vhodné použiť ako SQL server buď distribúciu MariaDB (zdarma) alebo platenú verziu distribúcie MySQL. Komunitná verzia MySQL žiaľ nepodporuje technológiu šifrovania údajov.

Pravidlá bezpečného používania softvéru Tribunal

Pre minimalizáciu rizika úniku údajov je tiež potrebné dodržiavať pravidlá bezpečného používania softvéru Tribunal. Osvojenie týchto pravidiel je užitočné nielen pri práci so softvérom Tribunal, ale pri akejkoľvek práci s údajmi vašich klientov.

Pravidlá bezpečného používania softvéru Tribunal