Úplne nový Tribunal!

Softvér Tribunal sme úplne prepracovali. Teraz je jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší.

Presmerujeme vás na novú stránku softvéru Tribunal.

www.softvertribunal.sk

Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

GDPR: Právo na zabudnutie

Právo na zabudnutie je rozšíreným právom na výmaz. Spočívá vo vykonaní primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na osobné údaje žiadateľa a ich kópie.

GDPR tu však uvádza celý rad výnimiek, takže bude v praci relatívne náročné právo uplatniť, najmä v prípadoch, kedy sú osobné údaje spracovávané štátnymi inštitúciami.

Aby mal správca povinnosť zlikvidovať osobné údaje, musí byť splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

  • osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromažďované alebo inak spracovávané,
  • subjekt údajov odvolaá súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie,
  • subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie,
  • osobné údaje boli spracované protiprávne,
  • osobné údaje musia byť vymazané pre splnenie právnej povinnosti,
  • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 odst. 1 Všeobecného nariadenia.

Ako softvér Tribunal implementuje toto právo?

V softvéri Tribunal je možné:

  • vymazať celú kartu kontaktu
  • skartovať ľubovoľný spis. Pri skartácii sa vymažú aj všetky dokumenty evidované k spisu.
  • vymazať celú kartu dokumentu prípadne iba jednu požadovanú verziu dokumentu