Úplne nový Tribunal!

Softvér Tribunal sme úplne prepracovali. Teraz je jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší.

Presmerujeme vás na novú stránku softvéru Tribunal.

www.softvertribunal.sk

Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

GDPR: Pseudonymizácia osobných údajov

Pseudonymizácia osobných údajov je proces skrytia identity, ktorého účelom je mať možnosť zbierať ďalšie údaje týkajúce se rovnakého jednotlivca, bez toho, že by bolo potrebné poznať jeho totožnosť.

Údaje kódované pomocou kľúča sú klasickým príkladom pseudonymizácie. Informácie sa týkajú jednotlivcov, ktorí sú označení kódom, pričom kľúč spojujúci kódy s bežnými identifikátormi týchto jednotlivcov sa uchováva oddelene.

Ako softvér Tribunal implementuje toto nariadenie?

V softvéri Tribunal je možné nastaviť dve úrovne zobrazenia osobných údajov pri práci s nimi.

Každému zamestnancovi samostatne sa dá nastaviť, či sa mu majú osobné údaje zobrazovať

   a) v pôvodnej, nezmenenej podobe, tak ako sú uložené v Tribunal-i, alebo
   b) vo forme číselného identifikátoru.

T.j. ak má zamestnanec nastavenú možnosť b), tak softvér Tribunal mu napr. pri výbere účastníka sporu ponúkne číselný zoznam a zamestnanec účastníka vyberá iba na základe tohto kódu, pričom vôbec nemusí byť informovaný o tom, ktorá osoba sa pod týmto číselným kódom skrýva.